European Academy of Rehabilitation Medicine Prize


Xanthi MICHAIL
President of the European Academy of Rehabilitation Medicine
X